Formulierenbrigade,een groot succes
Sinds de start in 2013 van de Formu- lierenbrigade zijn er inmiddels al 40 mensen bezocht. Het laatste kwartaal van 2012 waren er door de bestaande groep ook al 15 huisbezoeken gedaan dus gezamenlijk zijn er nu al 55 cliënten geholpen. Veel cliënten hebben inmid- dels een huisbezoek gehad, helaas konden ze niet allemaal worden ge- holpen maar ze weten in elk geval de weg naar Welzijn Rijnwaarden te vinden.

Een aantal mensen is meerdere keren bezocht vanwege het op orde brengen van de administratie. Ook wordt er door koppel- begeleiding geleerd om te gaan met geld en hoe een administratie opgezet moet worden. Verder blijkt dat in een aantal gezinnen de problematiek behoorlijk intensief is.

Op de avonden dat men zich in kon schrijven waren er elke avond 10 vrijwilligers aanwezig, een fijne opkomst. Het werken in kleine groepen was prettig en door Irith de Vreede is er veel informatie gegeven over hun aankomende taak.

Vanuit Plangroep worden de vrijwilligers begeleid en zullen een aantal cliënten worden ingebracht om geleidelijk het budgetteren aan te pakken naar een zelfstandig functioneren. De cliënten worden in overleg en met toestemming ingebracht, het zijn dus ook gemotiveerde cliënten.

De reacties op de antwoordkaarten die per dorp verstuurd zijn komen nog steeds binnen dus er blijft genoeg werk aan de winkel.Financiering 2013 voor de Formulierenbrigade is rond
De gemeente Rijnwaarden heeft 10.000 euro vrijgemaakt voor de Formulierenbrigade om de vrijwilligers nog beter op te leiden. Voor hulp bij het aanmelden, sorteren en budgetteren voor een traject schuldhulpverlening is er 5000 euro beschikbaar gesteld voor de vervolgopleiding die via Plangroep en in samenwerking met Welzijn Rijnwaarden georganiseerd gaat worden.

Daarnaast is er ook 5.000 euro beschikbaar voor de ondersteuning van een beroepskracht, reclamemateriaal en extra terugkom- avonden. Verder zijn we met een Nieuwsbrief Formulieren Brigade gestart met daarin de laatste nieuwtjes. Deze word 4x per jaar per mail verstuurd naar alle vrijwilligers.